• Popular Mechanics
  • Amerika’s
  • Volgens complotdenkers zorgt dit onderzoekscentrum voor aardbevingen en massapsychoses

Volgens complotdenkers zorgt dit onderzoekscentrum voor aardbevingen en massapsychoses

© Michael Kleiman / US Air Force
Popular Mechanics | New York | Rebecca Boyle | 10 februari 2021

De militaire onderzoeksfaciliteit HAARP spreekt tot de verbeelding van complotdenkers. Met radiogolven zou ze overstromingen, droogte en orkanen kunnen veroorzaken en zelfs gebruikt kunnen worden voor mind-control.

Dit artikel verscheen eerder in #61.

Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een centrum voor onderzoek naar de atmosfeer op een afgelegen plek in Alaska. Wetenschappers warmen er met behulp van radiozenders en antennes de atmosfeer op om te kunnen bestuderen hoe deeltjes zich in de bovenste laag van de dampkring gedragen. Onderzoekers hebben HAARP al ingezet bij het kunstmatig scheppen van poollicht, voor communicatie met onderzeeërs en bij het bestuderen van de Van Allen-stralingsgordel rondom de aarde.

Sinds begin 2013 ligt het systeem door een gebrek aan overheidsfinanciering stil. Volgens natuurkundige Dennis Papadopoulos van de Universiteit van Maryland, die met HAARP samenwerkt, blijft het echter een belangrijk onderzoekscentrum. ‘Zonder een goede kennis van de radiowetenschap van de atmosfeer zouden we geen satelliettelevisie hebben, geen GPS en nog veel meer niet,’ zegt hij. ‘Niet alleen voor de wetenschap is een goed begrip van hoe de atmosfeer zich gedraagt essentieel, maar ook voor de technologie.’ 

Laboratorium 

De kern van HAARP wordt gevormd door een radarsysteem waarin met behulp van 360 zenders en 180 antennes 3,6 megawatt aan vermogen wordt opgewekt. Radiogolven met een frequentie tussen de 2,8 en 10 megahertz reiken zo’n 100 tot 600 kilometer boven het aardoppervlak. Daar geven zij hun energie af aan elektronen in de ionosfeer, een ijle laag geladen deeltjes op ongeveer dezelfde hoogte als het internationale ruimtestation ISS en andere satellieten.

Astronomen als Papadopoulos kunnen zo de atmosfeer tot hun laboratorium maken. Deze wetenschappers bestuderen de interactie van elektromagnetische golven met plasma’s of van zonnewind met de aardatmosfeer, het ontstaan van het poollicht en de fundamentele eigenschappen van geladen deeltjes. Vorig jaar lanceerde NASA bijvoorbeeld een aantal sondes om de Van Allen-gordel te bestuderen – de kringen van plasma die door het aardmagnetisch veld op hun plaats worden gehouden.

Een documentaire van VICE over HAARP. In 2017 zijn in Georgia twee mannen opgepakt die van plan waren de onderzoeksfaciliteit aan te vallen.

Satellieten kunnen deze waarnemen en gebruiken bij het doen van metingen, legt Papadopoulos uit. ‘We kunnen een verstoring creëren en vervolgens het effect daarvan bestuderen,’ zegt hij. ‘We kunnen naar onze sondes fluiten en dan vragen: hoorde je dat gefluit? Of hoorde je soms een iets langer gefluit?’

Ook voor de technologie is een goed begrip van hoe de atmosfeer zich gedraagt essentieel 

Al sinds het in gebruik werd genomen, in het begin van de jaren negentig, doen over HAARP verschillende samenzweringstheorieën de ronde. Nog in 2010 gaf de Venezolaanse president Hugo Chávez HAARP de schuld van de vernietigende aardbeving op Haïti. Volgens hem kon dit ‘wapen’ met evenveel gemak overstromingen, droogte en orkanen veroorzaken. In hetzelfde jaar hield de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad HAARP verantwoordelijk voor overstromingen in Pakistan; later beweerde hij ook dat het Westen het gebruikte om Iraanse regen te stelen. 

Oorsprong 

Sommige van deze theorieën vinden hun oorsprong in de uitzinnige rechtvaardigingen die voor het bestaan van HAARP werden gegeven, waarbij voormalig senator Ted Stevens een grote rol speelde. Zijn invloed bij de besteding van overheidsgelden was groot en hij oormerkte 300 miljoen dollar voor de bouw van het centrum.

Toen HAARP in 2007 in gebruik werd genomen, zinspeelden politici op een mogelijke inzet bij het onschadelijk maken van de elektromagnetische effecten van een eventuele Noord-Koreaanse kernaanval en bij andere militaire doeleinden. Dat zou als volgt in zijn werk gaan: Noord-Korea lanceert een intercontinentale ballistische raket met een kernkop, die ruim honderd kilometer boven het aardoppervlak ontploft. Daardoor worden hoogenergetische elektronen vrijgemaakt in de ionosfeer, zodat de satellietcommunicatie buiten werking treedt. 

Hoogfrequente radiogolven, zoals HAARP deze genereert, kunnen volgens Papadopoulos die elektronen ‘wegduwen’ en zo onze communicatie-infrastructuur beschermen. Maar, zegt hij, ‘HAARP als systeem is daartoe nog niet in staat. Het dient hooguit als laboratorium waarin we kunnen uitvinden hoe zoiets precies werkt.’ 

Engelen 

Een goede samenzweringstheorie is echter niet kapot te krijgen. Stevens verloor de verkiezingen en kwam twee jaar later bij een vliegtuigongeluk om het leven. Zijn opvolger is de democraat Mark Begich, wiens broer de auteur is van het boek Angels don’t play this HAARP [Engelen bespelen deze HAARP niet], waarin geclaimd wordt dat de krachtige elektromagnetische golven van de installatie ‘mentale verwarring in een groot gebied’ kunnen opwekken. Dat gegeven staat eveneens centraal in de plot van Tom Clancy’s roman Breaking Point, waarin een atmosferisch wapen in Alaska wordt ingezet om een massapsychose op te wekken. 

En de rol van aardbevingen in deze samenzwering? Papadopoulos wijst op niemand minder dan Nikola Tesla. Deze Servische geleerde vond onder andere een met stoom aangedreven oscillator uit, die door middel van razendsnelle trillingen elektriciteit opwekte. Lang geleden vertelde hij het verhaal dat de oscillator in verschillende gebouwen ‘resonantie’ had veroorzaakt, die mensen voor een aardbeving hielden. Volgens Papadopoulos is de vermeende link tussen HAARP en aardbevingen te herleiden tot deze ene bron. 

En mind-control? ‘Als dat waar was, dan zouden ze ons niet sluiten,’ grinnikt Papadopoulos.

HAARP werd in 2014 bedreigd met sluiting maar is nog steeds actief onder auspiciën van de Universiteit van Alaska.

Recent verschenen
Een remedie tegen navelstaren?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Onze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden.
inschrijven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het beste uit de internationale pers in uw mailbox.