• Politiek
  • President Macri vraagt Argentinië om groot offer

President Macri vraagt Argentinië om groot offer

| Federico Rivas Molina | 20 september 2018

De Argentijnse president Mauricio Macri doet precies het tegenovergestelde van wat hij tijdens de verkiezingscampagne beloofde. Belastingen gaan omhoog en er wordt flink in de overheidsuitgaven gesneden.

Mauricio Macri lijkt de wanhoop nabij. Hij had beloofd dat hij niet zou bezuinigen, een woord waar de Argentijnen nachtmerries van krijgen, en won de verkiezingen. Nu doet hij precies het tegenovergestelde. Vandaag heeft hij zijn plannen ontvouwd om de tekorten te beteugelen en het vertrouwen van de markten terug te krijgen. Hij gaat de belasting verhogen en snijden in de overheidsuitgaven. Exportbedrijven, die het meest profiteren van de devaluatie van de peso, moeten voor elke dollar die ze ontvangen 10 procent extra belasting afdragen. Daarnaast gaat de regering korten op haar uitgaven door 13 van de 23 ministeries op te heffen. Het reddingsplan zal tot december 2019 zo’n 9 miljard dollar moeten opleveren.

De twijfel of Argentinië zijn financiën op orde kan brengen en zijn schulden kan aflossen, heeft de financiële crisis in het land in een stroomversnelling gebracht. Om de neerwaartse spiraal waar de peso in terecht is gekomen af te remmen, verhoogde de regering donderdag de rentetarieven tot 60 
procent. De Argentijnse munt daalde in slechts een dag tijd 16 procent in waarde. Macri beloofde de investeerders dat hij in 2019 de tekorten zal hebben weggewerkt. Er wacht hem een gigantische klus: dit jaar zal het overheidstekort 2,6 procent van het bruto binnenlands product bedragen. Het besluit van Macri om exportbedrijven toch fiscaal extra te belasten geeft een idee van de omvang van de economische crisis, aangezien Macri maandenlang had geroepen dat hij de belastingen ongemoeid zou laten. De herinnering aan de politieke crisis waarmee zijn voorganger Cristina Fernández de Kirchner in 2009 te maken kreeg, ligt Argentinië nog vers in het geheugen. Uit protest tegen belastingverhogingen wierpen de boeren barricades op die de graanhandel volledig lamlegden.

Harde maatregelen

De bedrijven die primaire grondstoffen exporteren, waaronder de drie belangrijkste producten soja, maïs en graan, zullen 4 peso (bijna 0,10 dollarcent) moeten afdragenvoor elke dollar die 
ze exporteren. Het meest zal worden gesneden in overheidsinvesteringen. Wat de Argentijnen ook zeker in hun portemonnee gaan voelen, is dat president Macri de subsidies op het openbaar vervoer en op gas en licht gaat afschaffen. Tot slot zal er worden gekort op ambtenarensalarissen en andere overheidsuitgaven.

Minister van Financiën Dujovne zegt dat vanwege de harde bezuinigingsmaatregelen van de regering de recessie verder zal aantrekken. Hij sprak over een krimp van 1 procent, maar dat zou nu weleens het dubbele kunnen zijn. Om de pijn van de financiële crisis voor de kwetsbaarste groepen van de samenleving te verzachten, gaat er volgend jaar 0,3 procent extra naar sociale programma’s en zal het overheidsprogramma dat toezicht houdt op de prijzen van basisproducten – een erfenis van Kirchner – worden uitgebreid.

Samen met zijn ministerploeg sloot president Macri zich op in zijn ambtswoning om de plannen uit te werken, terwijl er druk werd gespeculeerd over afgezette ministers en nieuwe namen in de regering. De haast was verklaarbaar: Dujovne reisde direct daarna af naar Washington om het Internationaal Monetair Fonds ertoe te bewegen de in juni toegezegde 50 miljard dollar versneld te verstrekken.

Volgens de regering ligt de schuld van de economische problemen bij het begrotingstekort. Argentinië geeft meer geld uit dan er binnenkomt, 
het land leunt zwaar op buitenlandse 
kredieten en is daardoor overgeleverd aan de financiële tegenslagen.

© Getty Images
© Getty Images

President Macri hield een toespraak waarin hij zich richtte tot de markten, die hij zo veel mogelijk tot kalmte wil manen, en tot de bevolking van Argentinië, bij wie alle seinen op rood staan en die zich voorbereidt op een van de ernstigste economische crises ooit. Hij hekelde de erfenis van zijn voorganger, overigens zonder Cristina Fernández de Kirchner bij naam te noemen. En tegen het einde van zijn halfuur durende verhaal klonk weer de toon van radicale verandering en optimisme die hem tijdens zijn campagne zo veel succes had gebracht. ‘Ik weet dat u en uw gezinnen het grootste offer brengen. U beseft ’s ochtends bij het opstaan dat er nauwelijks iets in uw portemonnee zit. Maar u en ik moeten samen blijven optrekken. Ik heb de energie en zal er voor u zijn. Maar 
ik vraag u om met mij een front te vormen tegen de angstzaaiers. Veranderen is groeien en problemen het hoofd bieden,’ aldus Macri.

Er staat veel op het spel voor de huidige president van Argentinië. Oktober volgend jaar zijn er algemene verkiezingen en hij weet dat hij nog niet zeker 
is van de overwinning.

De soberheid doet denken aan 1983, toen de eerste democratische regering na de militaire dictatuur aantrad met tien ministers

De president heeft zijn ministerploeg teruggebracht van 23 naar 10 door een aantal portefeuilles samen te voegen en om te dopen in staatssecretariaten. Een boodschap van soberheid die doet denken aan 1983, toen de eerste democratische regering na de militaire dictatuur aantrad met tien ministers. Met de jaren is dat aantal gestegen tot het huidige record van 23, nadat Macri zes ministers toevoegde aan de zeventien uit het Kirchner-tijdperk.

Door de hervormingsmaatregelen gaat het ministerie van Energie deel uit maken van het ministerie van Belasting en Financiën. Het ministerie van Sociale Zaken krijgt er Volksgezondheid bij. Het ministerie van Werkgelegenheid, Landbouw en Visserij is tevens verantwoordelijk voor de Handel. Cultuur, Wetenschap en 
Technologie vallen voortaan onder 
het ministerie van Onderwijs. ‘De ministers die staatssecretarissen worden, behouden in principe hun post,’ aldus minister van Binnenlandse Zaken Rogelio Frigerio na afloop van de eerste ministerraad van de nieuwe regering.

Auteur: Federico Rivas Molina

El País
Spanje | dagblad | oplage 397.000

Opgericht in 1976 en van doorslaggevende betekenis geweest voor 
de overgang van dictatuur naar democratie. Prachtige tabloidkrant met exquise journalisten en bijdragen van grote Spaanse schrijvers.

Dit artikel van Federico Rivas Molina verscheen eerder in
Recent verschenen
Een remedie tegen navelstaren?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Onze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden.
inschrijven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het beste uit de internationale pers in uw mailbox.