Klimaattop COP27 van start in Egypte

© William Gibson

360 Magazine

| Amsterdam | 07 november 2022

Lees ook het andere kort nieuws uit de buitenlandse pers van vandaag:

» Italië weigert alle migranten van schip te halen

» Verenigde Staten maken zich op voor midterms

Er wordt gesproken over compensaties voor arme landen

In Egypte is zondag de VN-klimaattop COP27 van start gegaan. Vertegenwoordigers uit bijna tweehonderd landen, ngo’s en lobbyisten praten de komende dagen over wat landen gaan doen om de klimaatverandering en de opwarming van de aarde de komende decennia het hoofd te bieden, schrijft persbureau Reuters.

Een van de belangrijkste agendapunten is de compensatieregeling voor arme landen. Volgens veel landen in Zuidoost-Azië en Afrika hebben zij veel meer te lijden onder de klimaatverandering, terwijl zij er veel minder aan hebben bijgedragen dan de veel meer geïndustrialiseerde rijke landen. Vorig jaar, op de COP26 in het Schotse Glasgow, was zo’n regeling nog onbespreekbaar voor veel rijke landen.

Sceptici en klimaatactivisten beweren dat de COP27 slechts een momentopname is waarop rijke landen zich kunnen presenteren als pleitbezorger voor een schonere wereld, terwijl deze landen in werkelijkheid maar weinig zouden doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo zou er maar weinig terechtkomen van het terugdringen van de uitstoot van fossiele brandstoffen en krijgen ontwikkelingslanden nog altijd te weinig steun van rijkere landen om hun economieën te verduurzamen.

Lees ook:

Recent verschenen