Amerikaan ruimt 3 miljoen kilo vuilnis uit rivieren op

25 November 2013 - 07:45
“ CNN held van het jaar 2013” Chad Pregracke mobiliseert 70.000 vrijwilligers om de Amerikaanse rivieren schoon te maken.

Plasticdeeltjes in het drinkwater. En in bier. En in honing.

8 September 2017 - 07:00
Uit een wereldwijd onderzoek, van Amerika to India en van Libanon tot Duitsland, blijkt dat miljarden mensen water drinken dat is vervuild met microscopisch kleine plasticdeeltjes. Wetenschappers dringen aan op diepgaand onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid.

Wereld Toiletdag

21 November 2017 - 07:00
Afgelopen zondag was het Wereld Toiletdag, officieel erkend door de Verenigde Naties. Klinkt als een grap, maar dat is het niet. Een derde deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot deugdelijke sanitaire voorzieningen. Dat leidt tot honderdduizenden doden per jaar.

Waterscheiding Maleisië en Singapore

16 April 2019 - 10:00
Singapore kampt al heel lang met watergebrek, maar heeft dat altijd weten op te lossen door water te importeren uit buurland Maleisië. Die overeenkomst ligt nu onder vuur.

De groeiende waterschaarste maakt ontzilting steeds populairder

8 August 2019 - 10:00
Decennialang werd er weinig vooruitgang mee geboekt, maar tegenwoordig krijgen wereldwijd al meer dan 300 miljoen mensen hun drinkwater uit ontziltingsinstallaties. De kosten voor het omzetten van zeewater in drinkwater zijn sterk gedaald, maar het blijft een dure optie en brengt milieuproblemen met zich mee die moeten worden aangepakt.

Kunnen Groenlands smeltende poolkappen voor onafhankelijkheid zorgen?

15 August 2019 - 10:00
Groenland streeft naar onafhankelijkheid van Denemarken maar ontvangt nog jaarlijks 500 miljoen dollar – de helft van de overheidsbegroting – van de voormalige kolonisator. De verkoop van smeltwater moet ervoor zorgen dat Groenland zijn eigen boontjes kan doppen.

‘Waterstress’ dreigt voor kwart van mensheid

7 September 2019 - 16:00
Landen die een kwart van de wereldbevolking herbergen, worden geconfronteerd met een telkens urgenter gevaar: het vooruitzicht dat het water opraakt.