Rijken moeten consuminderen en ophouden met parasiteren

27 April 2012 - 07:40
Royal Society: Rijke mensen maken het voedsel en de grondstoffen van arme mensen op.

Inkomenskloof is vanuit de lucht te zien

30 May 2012 - 06:20
Arme wijken hebben veel minder bomen dan rijke buurten.

De Braziliaanse C burgers zijn de hoop van de natie

3 August 2012 - 06:35
De sociale mobiliteit is hoog in Brazilië. De afgelopen jaren werden 40 miljoen mensen aanzienlijk rijker.

De Walmart familie is net zo rijk als de helft van de Amerikaanse bevolking samen

2 August 2012 - 14:04
Erven is beter dan werken.

Geheime rijkdom in Havana

6 September 2012 - 06:25
Rijke Cubanen leiden een geheim leven omdat rijkdom officieel niet bestaat in het communistische land. Fotograaf Michael Dweck laat een onbekende wereld zien.

De 85 rijkste mensen ter wereld bezitten evenveel als de helft van de wereldbevolking

20 January 2014 - 10:40
Een kleine groep megarijke mensen heeft steeds meer geld.

Wat moet Obama weten over armoede en de inkomenskloof voor zijn State of the Union?

28 January 2014 - 08:45
17 grafieken die laten zien hoe enorm de kloof tussen arm en rijk in de Verenigde Staten is.

Een verhoging van het minimumloon is goed voor de economie

29 January 2014 - 08:40
Bedrijven moeten werknemers betere arbeidsomstandigheden aanbieden om hun motivatie en productiviteit te verhogen.

De vijf rijkste Britse families bezitten meer dan de armste 20 procent van de bevolking

17 March 2014 - 09:30
In Groot-Brittannië bezitten vijf families meer geld dan de armste 20 procent van de bevolking (12,6 miljoen mensen).

Econoom Piketty: "De ongelijkheid tussen rijk en arm neemt steeds meer toe"

31 March 2014 - 11:30
De rijkste 1 procent wordt steeds rijker, maar de rijkste 0,01 procent (dat is 1 procent van de rijkste 1 procent) wordt nog sneller steeds rijker dan iedereen.