Meer wapens als oplossing voor Amerikaanse massamoorden?

The Atlantic  | 15 December 2012 - 10:1615 Dec - 10:16

The Atlantic pleit voor meer bewapende burgers en The New Yorker beschuldigt de wapenlobby van medeplichtigheid aan de dood van 20 schoolkinderen.

In Newtown, Connecticut heeft een 20-jarige man met 4 geweren 20 kinderen en enkele volwassenen doodgeschoten. In de Verenigde Staten komen dit soort massamoorden regelmatig voor. Het land telt meer dan 300 miljoen vuurwapens. De oplossing is niet het verbieden van het particuliere wapenbezit of het aanscherpen van de wetgeving, schrijft Jeffrey Goldberg van The Atlantic.

Meer wapens zijn de oplossing volgens Goldberg. In het decembernummer van The Atlantic staat een stuk van de journalist over wapens in de Verenigde Staten en mass shootings. Naar aanleiding van de schietpartij van gisteren heeft Goldberg zijn belangrijkste argumenten samengevat in een korter artikel.

Goldberg is wel voor een strengere controle op wapens en wapenbezit, maar dat is volgens hem niet de remedie tegen de bloedbaden op scholen en bedrijven. Als meer mensen bewapend zouden zijn, zouden er minder doden vallen, is zijn overtuiging. Ook de docenten en conciërges zouden bewapend moeten zijn. Het probleem is volgens de journalist dat de schutters ongestoord hun gang kunnen gaan. Als iemand ze dood zou schieten, zouden er niet tientallen doden vallen.

Goldberg schrijft:

“People should have the ability to defend themselves. Mass shootings take many lives in part because no one is firing back at the shooters. The shooters in recent massacres have had many minutes to complete their evil work, while their victims cower under desks or in closets. One response to the tragic reality that we are a gun-saturated country is to understand that law-abiding, well-trained, non-criminal, wholly sane citizens who are screened by the government have a role to play in their own self-defense, and in the defense of others (…)”

In The New Yorker pleit Adam Gopnik voor strengere wapenwetgeving. Hij neemt geen blad voor de mond en noemt de wapenlobby de ‘child-killing lobby’. Gopniks artikel opent met het beeld van dode studenten op Virginia Tech uit wier broekzakken het geluid van rinkelende gsm’s klinkt. Hun ouders willen weten of ze nog leven.

Gopnik vindt dat de mensen die lobbyen voor soepele wapenwetgeving en de verkoop van wapens vergemakkelijken medeplichtig zijn

(Foto: Nabestaanden rouwen om leerlingen en leraren die werden vermoord op de Sandy Hook Elementary School in Newtown.)

Plaats een reactie

What Can We Do to Stop Massacres? (The Atlantic)

The Case for More Guns (The Atlantic)

Newtown and the Madness of Guns (The New Yorker)

Shootings (The New Yorker)