Tien vragen voor Thomas Piketty

Quartz  | 19 april 2014 - 09:1519 apr - 09:15

De Franse econoom Thomas Piketty vertelt interviewer Tim Fernholz van Quartz dat hij geen fatalist is. Het ongelijkheidsprobleem is op te lossen.

Thomas Piketty’s boek Capital in the Twenty-First Century is een bestseller. De Franse econoom legt in het 700 pagina’s tellende boek uit hoe de kloof tussen de inkomens van rijk en arm de afgelopen honderd jaar is toegenomen. In een interview met het webmagazine Quartz vertelt Piketty over de manieren waarop hij data heeft verzameld voor zijn onderzoek, waarmee hij eind jaren negentig van de vorige eeuw is begonnen.

Piketty vertelt interviewer Tim Fernholz dat hij geen fatalist is. Hij heeft weliswaar vastgesteld dat de inkomens- en vermogenskloof enorm is toegenomen, maar de econoom is ervan overtuigd dat beleidsmakers geld eerlijker kunnen verdelen. Als voorbeeld noemt Piketty een progressieve vermogensbelasting. Nu kennen veel landen geen vermogensbelasting. Met het geld dat overheden ontvangen uit vermogensbelasting kunnen zij het welvaartsniveau van de lage en middeninkomens opvijzelen, aldus Piketty.

Lees ook:
Econoom Piketty: "De ongelijkheid tussen rijk en arm neemt steeds meer toe"

Plaats een reactie