# 147 | Dossier Biohacking

360 / Los Angeles Times  |  6 oktober 2018 - 18:04 6 okt - 18:04

Oorlog 
zonder eind 
om een octrooi.

‘De strijd rond octrooien is doorgaans saai, maar déze heeft de wetenschappelijke wereld geboeid gevolgd,’ schreef de Los Angeles Times in februari vorig jaar. De krant 
doelde op de ruzie tussen de Universiteit van Californië, Berkeley enerzijds en het Broad Institute van Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) anderzijds over het ‘auteurschap’ van de crispr/Cas9-genoombewerkingstechniek en de in beginsel aantrekkelijke financiële neerslag daarvan. Dat verschil van inzicht is nog niet 
tot een oplossing gebracht.

‘De problemen ontstonden toen het Amerikaanse octrooibureau USPTO versneld de aanvraag inwilligde van het Broad Institute voor crispr/Cas9, terwijl Berkeley als eerste zijn aanvraag had ingediend,’ berichtte eind augustus Chemical & Engineering News. Emmanuelle Charpentier 
en haar collega Jennifer Doudna, beiden van de Universiteit van Californië en auteurs van de eerste studie uit 2012, dienden daarop een verzoek in bij het octrooibureau om uit te maken wie de oorspronkelijke uitvinders van het stukje genetisch gereedschap waren.

Tegen de verwachting in toonde het octrooibureau zich gevoelig voor de argumenten van het Broad Institute dat zijn onderzoeker Feng Zhan de techniek van zijn vrouwelijke collega’s van Berkeley had aangepast voor complexere cellen. De USPTO handhaafde dus de beslissing het octrooi aan Broad Institute te verlenen.

Berkeley legde vervolgens de zaak voor aan het Hof van Beroep, waar beide partijen op 30 april jl. hun standpunten hebben uiteengezet. De uitspraak van het hof wordt dit najaar verwacht.

» Lees het Bio-hackingdossier

» Lees op Blendle (gratis voor leden)

Gratis voor 360 abonnees


Plaats een reactie

Foto: Feng Zhan van Broad Institute