Het Amerikaanse leger is een grotere vervuiler dan Portugal

The Conversation / 360  | 17 July 2019 - 14:0017 Jul - 14:00

Het Amerikaanse leger gebruikt meer brandstof en produceert meer broeikasgassen dan de meeste middelgrote landen, zo blijkt uit recent onderzoek.

Alleen al het brandstofverbruik maakt het leger tot nummer 47 op de lijst van grootste producenten van broeikasgassen ter wereld; het neemt daarmee een plaats in tussen Peru en Portugal, boven 140 andere landen.

Het is geen toeval dat de Amerikaanse militaire emissies niet kunnen worden meegenomen in studies over klimaatverandering, want het Pentagon is niet erg happig op het delen van informatie. Sterker nog, de VS drongen aan op vrijstelling voor het rapporteren van emissies in het Kyoto-protocol van 1997. Dat werd achttien jaar later rechtgezet met het Akkoord van Parijs, maar aangezien Trump zich in 2020 terugtrekt uit dat akkoord, zullen de emissiecijfers opnieuw ontbreken.

(The Conversation, Boston)

» Lees meer Wereldnieuws

Plaats een reactie