WE, THE PEOPLE! – WIR SIND DAS VOLK...

360 | Amsterdam  | 18 September 2020 - 14:0018 Sep - 14:00

Is er iets wat Zuid-Italianen met Spitsbergers en wat Oost-Duitsers met Parijzenaren verbindt? Wie zijn de Europeanen? Dit onderzoeken kunstenaars, denkers en makers tijdens de derde editie van het Forum on European Culture, van 17 t/m 20 september op verschillende locaties in Amsterdam. Wij wijdden er dit nummer aan.

Bestaat er zoiets als een Europees volk? Van gele hesjes tot populistische leiders en premiers: iedereen zegt uit naam van het volk te spreken. In het gesprek over Europa worden voortdurend ambtenaren en politici enerzijds en het bedrijfsleven en economen anderzijds gehoord. Kunstenaars eigenlijk nooit. Terwijl juist zij zo goed in staat zijn om een andere toekomst te verbeelden, en deze vorm te geven.

Historisch gezien zijn bijna alle volken in Europa ontstaan uit veelheid, verdeeldheid en pluriformiteit. Bovendien is de geschiedenis van het Europese volk ouder dan de nationalistische geschiedenissen die er in de negentiende eeuw overheen zijn gelegd. De geschiedenis van het Europese volk gaat terug tot het oude Athene en Rome. Ook delen Europese volken een gezamenlijke juridische geschiedenis die begon bij het Romeinse recht. Zo’n gezamenlijke juridische geschiedenis is een van de wezenskenmerken van wat een volk is. Het is vreemd te beweren dat wat ons een volk maakt, een gezamenlijke afkomst is.

Activeer uw gastaccount en lees direct verder

Of maak gebruik van onze tijdelijke aanbieding.

Plaats een reactie