Nederlandse lessen om Amerikaanse watersnoodramp te voorkomen

The New York Times  | 16 November 2012 - 06:1516 Nov - 06:15

Amerikaanse overheid is goed in puinruimen en de Nederlandse in preventie van overstromingen.

The New York Times is op bezoek in Lelystad bij Willem van Dijk, hoofd Waterbeheer en Waterkeringen van het Waterschap Zuiderzeeland en in die hoedanigheid de baas van de dijken, zoals de Amerikaanse krant hem noemt. Vol bewondering schrijft de New York Times over de Nederlandse strijd tegen het water en de innovaties die daaruit zijn voortgekomen.

Innovaties die ook stormen en waterstromingen die de Verenigde Staten bedreigen zouden kunnen keren als de Amerikaanse overheid meer belastinggeld zou investeren in preventie. Het Amerikaanse dagblad laat Deltacommissaris Wim Kuijken vertellen hoe de Nederlandse en Amerikaanse aanpak van elkaar verschillen. Nederland houdt zich vooral bezig met preventie en de VS met puinruimen na rampen.

(Stormvloedkering De Maeslantkering bij Hoek van Holland. Foto van Gerard Stolk)

Plaats een reactie