'Oost-Europeanen zijn de nieuwe moslims'

IQ The Economist/Presseurop  | 19 July 2012 - 06:1019 Jul - 06:10

In Nederland hebben Oost-Europeanen de plaats ingenomen van moslims als doelwit van extreemrechts. Een Litouwse journaliste betreurt deze vijandigheid in IQ, de Litouwse editie van The Economist. Maar ook de Litouwers zijn niet verdraagzaam. Zij vinden dat zwarten en moslims Europa “bezet houden”.

“Heeft u overlast van immigranten uit Midden- en Oost-Europa? Wij willen het graag horen!” Met deze aanmoediging worden bezoekers van het meldpunt van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid ontvangen. Geert Wilders, leider van deze extreemrechtse partij en berucht om zijn vlijmscherpe aanvallen op moslims en de islam, heeft een nieuwe goudader ontdekt om stemmen te trekken van de doorsnee Nederlander. In februari van dit jaar is zijn partij een meldpunt gestart waar mensen met klachten over “Polen, Bulgaren, Roemenen en andere Oost-Europeanen” hun verhaal kwijt kunnen.

Volgens het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in 2011 ongeveer 200.000 Oost-Europeanen legaal in het land komen wonen. De 136.000 Polen vormen daarvan de meerderheid, maar ook 2.708 Litouwers, 1.885 Letten en 665 Esten hebben zich ingeschreven. In een land met 17 miljoen inwoners vertegenwoordigen zij iets meer dan 1 procent van de bevolking.

Het is interessant om te constateren dat de haat van extreemrechts tegen immigranten die de westerse waarden niet respecteren zich op een andere groep begint te richten. Na 11 september fungeerden moslims en de islam als zondebok voor alle kwaad in de maatschappij; nu zijn het de Oost-Europeanen die in deze rol worden gedrongen.

Oost-Europeanen zijn niet ‘politiek correct’

Volgens Simon Kuper, een van oorsprong Nederlands journalist bij de Financial Times, zijn er voor dit verschijnsel meerdere redenen aan te voeren. In de eerste plaats streeft Nederland naar inperking van immigratie uit landen van buiten de Europese Unie: het aantal Turken en Marokkanen neemt steeds verder af. In de tweede plaats verloopt de integratie van moslims soepeler. Ze spreken thuis Nederlands en staan niet bovenaan in de statistieken over criminaliteit. Het is volgens Simon Kuper dus niet verbazingwekkend dat inwoners uit Midden- en Oost-Europa die een paar jaar geleden massaal naar het Westen kwamen geleidelijk de “nieuwe moslims” beginnen te worden. In de ogen van West-Europeanen zijn ze het Sovjettijdperk nog niet ontgroeid, spreken ze onverstaanbare talen en lijken ze net zulke vreemdelingen als Turken of Marokkanen.

De Koude Oorlog heeft zijn sporen nagelaten en blijft Oost- en West-Europeanen van elkaar scheiden. Dat verklaart waarom Oost-Europeanen steeds vaker opduiken in de populistische retoriek. Discriminatie van Oost-Europeanen vindt zijn oorsprong in het feit dat ze als minder Europees worden beschouwd, en dus minder beschaafd en minder tolerant, dan West-Europeanen. Daar zijn aanwijsbare redenen voor. Oost-Europeanen zijn, in tegenstelling tot West-Europeanen, niet ‘politiek correct’: ze vormen een nogal explosief mengsel van haat jegens zwarten, homofobie en antisemitisme, vormen van onverdraagzaamheid die in het Westen taboe zijn.

Emigratie heeft Litouwers niet verdraagzamer gemaakt

Emigreren heeft de Litouwers niet verdaagzamer gemaakt, integendeel zelfs. Degenen die terugkeren uit Londen, Dublin of de Scandinavische landen zijn nog veel negatiever over zwarten, moslims en andere niet-Europeanen die Europa “bezet houden”, en versterken zo de lokale vooroordelen. Ze weigeren toe te geven dat zijzelf in de ogen van West-Europeanen ook kunnen doorgaan voor “bezetters”. West-Europeanen schermen juist met racisme, homofobie en een gebrek aan democratie om aan te geven hoe anders zij zijn dan Oost-Europeanen. Nogal paradoxaal, want xenofobie en racisme vormen immers de drijfveren van de Westerse nationalistische partijen.

Lees het volledige artikel uit IQ The Economist in een Nederlandse vertaling op de site van Presseurop.
(Nederlanders denken al snel dat Oost-Europese vrouwen gold diggers of hoeren zijn. Foto van Magdalena Dziurlikowska)

Plaats een reactie

Stereotypenkloof scheidt oost van west (IQ The Economist/Presseurop)