Zuid-Soedan stoft de geschiedenis af

StarAfrica  | 27 July 2012 - 06:1527 Jul - 06:15

Na de onafhankelijkheid is het tijd voor archieven en musea. Documenten en kunstwerken zijn zwaar beschadigd geraakt de afgelopen decennia. Herstel kan bijdragen tot een gevoel van eenheid in Zuid-Soedan.

Zuid-Soedan is nu ruim een jaar onafhankelijk. Het land is arm en gedeeltelijk verwoest als gevolg van de burgeroorlog die van 1983 tot 2005 duurde. Toch vinden archivarissen, antropologen en enkele politici dat het tijd is dat het land zich serieus om zijn eigen verleden gaat bekommeren. Ze proberen documenten en museale objecten te verzamelen, catalogiseren, restaureren en ten toon te stellen. Alleen op die manier leren de Zuid-Soedanezen hun geschiedenis goed kennen en kunnen fouten uit het verleden een les voor de toekomst zijn.

Tijdens de burgeroorlog werden documenten en museumstukken onder erbarmelijk slechte omstandigheden bewaard in onder meer kelders van scholen. Ze zitten nu onder het stof, woestijnzand en termieten. Ook ratten, kakkerlakken, regen en felle zon hebben de stukken aangetast. Archivarissen,antropologen en studenten werken in tenten om al het teruggevonden materiaal te sorteren en te restaureren.

Tot nu toe zijn belangrijke stukken gevonden zoals de oude partijprogramma’s van de partijen die bij de burgeroorlog waren betrokken en de verslagen van de processen van de rebellen die de eerste burgeroorlog hebben veroorzaakt. Politici hopen dat een compleet beeld van de geschiedenis van Zuid-Soedan kan bijdragen aan verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen die elkaar nog steeds vijandelijk bejegenen.

Er bestaan plannen om de archiefstukken te digitaliseren. Momenteel bezoeken hoogleraren en studenten van verschillende Amerikaanse en Britse universiteiten Zuid-Soedan om te kijken hoe de digitalisering het beste kan worden aangepakt.

Plaats een reactie