Lessen van Harari

The Atlantic / 360  | 23 maart 2013 - 10:0023 mrt - 10:00

Volgens Yuval Harari kan kunstmatige intelligentie, of AI, veel van de praktische voordelen van democratie ondermijnen, en de idealen van vrijheid en gelijkheid uithollen. Als we niets doen om dat te voorkomen, zal AI een verdere concentratie van macht bij een kleine elite in de hand werken.

Democratie is allesbehalve voor de hand liggend. Democratieën mogen de afgelopen eeuw, of zelfs langer, nog zo succesvol zijn geweest, vanuit historisch oogpunt zijn ze onbeduidend. In de geschiedenis van de mens zijn monarchieën, oligarchieën en andere vormen van autoritaire heerschappij veel gebruikelijkere bestuursvormen.

De opkomst van constitutionele democratieën wordt in verband gebracht met idealen van vrijheid en gelijkheid, die vanzelfsprekend en onomkeerbaar lijken. Maar die idealen zijn veel kwetsbaarder dan wij denken. Dat de democratieën in de twintigste eeuw zo succesvol zijn geweest had vooral te maken met unieke technologische omstandigheden, die wel eens van voorbijgaande aard zouden kunnen blijken.

In het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw heeft het liberalisme ingeboet aan geloofwaardigheid. Steeds meer mensen beginnen zich af te vragen in hoeverre een constitutionele democratie in staat is zorg te dragen voor de middenklasse – de politiek krijgt in toenemende mate tribale trekken en in steeds meer landen zien we leiders op het toneel verschijnen met een hang naar demagogie en autocratie.

» Lees dit artikel verder in de Reader / op Blendle

Plaats een reactie