WAT ZIJ ZEGGEN OVER... Boris en zijn (vermeende) staatsgreep

360 / Amsterdam  | 17 September 2019 - 16:0017 Sep - 16:00

Boris Johnson stuurde onlangs het Britse parlement naar huis. Wat vinden internationale opinieleiders van de situatie en wat denken zij over de (vermeende) staatsgreep van Boris Johnson?

Jonathan Walker, politiek commentator

Pleegt Boris Johnson een staatsgreep? Nee, hij probeert slechts een deal met de EU te sluiten. Een overweldigende meerderheid van het parlement stemde herhaaldelijk tegen de terugtrekkingsovereenkomst van Theresa May. Johnson moet hen nu tonen dat hij toezeggingen van de EU kan krijgen. En hij probeert die te krijgen door de EU ervan te overtuigen dat het alternatief een no-dealbrexit is, hetgeen slecht zou zijn voor bedrijven overal ter wereld.

Een no-dealbrexit zou ook de vrede in Noord-Ierland bedreigen.

Anatole Kaletsky, econoom

Johnson meent dat de verkregen bevrijding van politieke beperkingen die hij bereikt door het parlement op te schorten, zijn onderhandelingskracht aanzienlijk zal versterken bij het eisen van wijzigingen in de mislukte terugtrekkingsovereenkomst van Theresa May. Gezien de schrikbarende politieke implicaties van deze ‘constitutioneel schandalige’ actie, is er ook een gerede kans dat het quasidictatoriale gedrag van Johnson een spoedig parlementair verzet zal veroorzaken dat een einde maakt aan zijn politieke carrière.

Thomas Raines, politicoloog

In een tijd waarin de democratie op veel plaatsen wordt bedreigd, stuurt de Britse regering met het eenzijdige opschorten van het parlement een verkeerd signaal en schaadt ze de capaciteit van Britse leiders om een moreel solidariteitsstandpunt in te nemen met democraten die een hevigere strijd voeren voor hun rechten en vrijheden. Berichten over de dood van de Britse democratie zijn overdreven. Maar Johnsons actie is een schadelijke, zowel in eigen land als voor de democratische reputatie van Groot-Brittannië in de rest van de wereld.

Barbara Wesel, correspondent

Wat Johnson hier ontplooit, is het soort politiek gekkenwerk dat past bij een militaire dictatuur. Het is antidemocratisch en komt overeen met de
puinhopen die worden veroorzaakt door Donald Trump en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Deze nieuwe brokkenmakers zijn alleen geïnteresseerd in macht voor zichzelf en voor hun superrijke geldschieters. Voor hen zijn democratische procedures en institutionele controles eenvoudigweg vervelende accessoires. Brussel moet dat spel niet meespelen.

Plaats een reactie

Foto door Annie Spratt / Unsplash