Macht is het juiste doen, op het juiste moment

The New York Times / 360  | 10 November 2019 - 07:0010 Nov - 07:00

Morele autoriteit is de belangrijkste bron van macht, stelt voormalig opperbevelhebber van de NAVO. Een positie als wereldmacht is alleen gerechtvaardigd als een land zich inzet voor de goede zaak.

In de loop der jaren hebben duizenden cadetten aan de United State Military Academy, onder wie ikzelf, het gebed van de West Point-cadetten uit het hoofd geleerd en opgezegd. ‘Laat ons de moeilijke, juiste weg verkiezen boven de makkelijke, foute weg,’ luidt het gebed, ‘en nooit genoegen nemen met de halve waarheid wanneer de hele waarheid binnen bereik ligt. Geef ons de moed die is geboren uit trouw aan alles wat nobel en waardig is, de moed die geen compromissen sluit met kwaad en onrecht, de moed die geen angst kent wanneer de waarheid en het goede in het gedrang komen.’

Het gebed gaat erover hoe belangrijk het is om het juiste te doen, en stelt dat morele autoriteit de belangrijkste bron van macht is. Cadetten wordt geleerd dat hun eigen normbesef de voornaamste reden moet zijn om macht te willen hebben, en de enige rechtvaardiging om die macht ook uit te oefenen. Dat is de essentie van de ‘moed’ waarover in dit gebed wordt gesproken, het soort moed dat elke leider in het bloed moet hebben zitten.

Maar als land en als leider hebben wij niet altijd blijk gegeven van een dergelijke moed. Twee belangrijke gebeurtenissen uit mijn carrière laten duidelijk zien dat we op bepaalde momenten juist hebben gehandeld, vanuit ons eigen normbesef, en op andere momenten niet.

» Lees verder in de Reader / op Blendle

Plaats een reactie

Bloemen bij het graf van een van de 372 slachtoffers van een van de grootste bloedbaden tijdens de oorlog in Kosovo. Nog steeds wordt het land niet erkend door Servië, Rusland, China en vijf EU-lidstaten. – © Chris McGrath / Getty Images