Robots maken ons allemaal dood

New Scientist  | 29 November 2012 - 10:1729 Nov - 10:17

Wetenschappers van Cambridge richten denktank op om de gevaren van robots en kunstmatige intelligentie te onderzoeken.

De mensheid wordt bedreigd door robots, drones en kunstmatige intelligentie. Dat is de boodschap van The Cambridge Project for Existential Risk. De oprichters zijn Martin Rees, hoogleraar sterrenkunde aan de University of Cambridge, filosoof Huw Price, eveneens verbonden aan Cambridge, en Jaan Tallinn, de bedenker van het bekende programma Skype.

Volgens Rees denken we te weinig na over de enorme risico’s die technologie met zich meebrengt. De risico’s van incidenten die misschien weinig voorkomen, maar grote gevolgen kunnen hebben worden te weinig onderzocht. Deze taak neemt de nieuwe denktank nu op zich.

Over de hele wereld wordt er binnen legers en in conflictsituaties steeds meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie en op afstand bestuurbare robots en drones die kunnen doden. De Cambridge-onderzoekers vrezen dat artificiële intelligentie zich ook tegen de mensheid kan keren, en in ieder geval onwenselijke (onbedoelde) effecten kan hebben die nog onvoldoende onderzocht zijn. In het tijdschrift New Scientist spreekt Martin Rees van een “doos van Pandora”.

Amerikaanse universiteiten hebben onlangs een site over drones gelanceerd waarop zij in beeld brengen hoeveel dodelijke burgerslachtoffers deze onbemande vliegtuigen veroorzaken. Drones behoren ook tot het onderzoeksgebied van The Cambridge Project for Existential Risk.

Lees ook:
Amerikaanse universiteiten lanceren site over drones en geweld (360)

(Foto van Kristina Alexanderson)

Plaats een reactie