Een simpel systeem om 200 miljard dollar aan overbodige medische kosten te besparen

Wired  | 16 October 2014 - 10:3516 Oct - 10:35

Als artsen een eenvoudig en wetenschappelijk bewezen statistisch systeem zouden gebruiken kan de Amerikaanse gezondheidszorg veel goedkoper.

In de Verenigde Staten wordt jaarlijks 210 miljard dollar uitgegeven aan overbodige medische behandelingen. Amerikaanse artsen zijn geneigd tot overbehandeling. David Newman heeft een systeem bedacht dat een einde kan maken aan de verspilling van geld en de schadelijke effecten van onnodig medicijngebruik.

Er bestaat wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt hoe effectief en noodzakelijk bepaalde behandelingen zijn. Elke behandeling heeft een cijfer gegeven dat iets zegt over noodzakelijkheid, werking en waarschijnlijkheid. David Newman, EHBO-arts en directeur klinisch onderzoek aan de Icahn School of Medicine in het Mount Sinai-ziekenhuis in New York City, is een site begonnen waarop dit onderzoek op te zoeken is. De naam van de site is TheNNT.com. NNT is het cijfer dat aangeeft hoe noodzakelijk een medische behandeling is. Het staat voor _Number Needed to Treat_.

Newman wil dat artsen NNT gaan gebruiken voor ze een behandeling voorschrijven. Op die manier kan de Amerikaanse gezondheidszorg op jaarbasis tientallen tot 200 miljard dollar besparen. Lees alles over Newsmans innovatieve visie in _Wired_.

(Foto van Aleks Ivic)

Plaats een reactie