Negentien wijsjes per minuut

360 Magazine  | 21 July 2017 - 16:0021 Jul - 16:00

Vogels zijn verbluffend intelligente wezens, bewijst Jennifer Ackerman in haar nieuwe boek De genialiteit van vogels. Ze kunnen spellen en rekenen, geven cadeautjes en troosten elkaar. In dit fragment neemt Ackerman de zang- en imitatiekunsten van verschillende soorten onder de loep.

Alle vogels vocaliseren. Ze schreeuwen, jodelen, krassen, jammeren, ratelen, tsjitten, 
ziiiten en zingen als engelen. Ze roepen om andere vogels te waarschuwen voor predatoren, en om familie, vrienden en vijanden te identificeren. 
Ze zingen om hun territorium te verdedigen, uit te zetten of af te bakenen en om partners het hof te maken.

Roepen zijn in de regel kort, simpel, bondig en 
aangeboren, net als een menselijke gil of lach; beide seksen brengen er een bepaalde boodschap mee over. Zang is over het algemeen langer, complexer en 
aangeleerd; in tropische gebieden zingen doorgaans zowel de mannetjes als de vrouwtjes, in gematigde streken meer gebruikelijk de mannetjes, en dan alleen tijdens het broedseizoen.

Maar er loopt geen nette scheiding tussen roep en zang en er bestaan tal van uitzonderingen. Zo vallen de roepen van kraaien in een tiental categorieën (oproepend tot de aanval, scheldend, begroetend, bedelend, verkondigend, in duet) en sommige daarvan zijn aangeleerd. En de roepen van de Amerikaanse matkop zijn aanzienlijk complexer dan de tweetonige zang van de koolmees.

Maar met dat zingen is iets speciaals aan de hand. (…)

Gratis voor 360 abonnees


Plaats een reactie

(€ Blendle) 360 Magazine