Dodelijk New Delhi

Quartz India  |  9 november 2017 - 16:00 9 nov - 16:00

Klagen we in de Nederlandse binnensteden over scooters en fijnstof, in het Indiase New Delhi is het pas echt goed mis. Het niveau van luchtverontreiniging is daar inmiddels gestegen tot het equivalent van het roken van 45 sigaretten. Per dag. Op z’n minst.

New Delhi telt 22 miljoen inwoners die dagelijks te maken hebben met extreem hoge niveaus van luchtverontreiniging. De AQI (Air Quality Index) bedraagt 999, hetgeen gelijk staat aan het roken van 45 sigaretten per dag. Dat wil zeggen: op z’n minst, want het maximum dat de meetapparatuur kan registreren is 999.

AQI meet het deeltje PM2.5, dat ontstaat door verbranding van bijvoorbeeld kolen, gewassen en diesel, de belangrijkste aanjagers van de luchtverontreiniging. PM2.5 dringt diep door in de longen en veroorzaakt en verergert aandoeningen van de luchtwegen en andere fysieke klachten. Andere deeltjes in de luchtverontreiniging veroorzaken kanker, hartproblemen, hersenaandoeningen en geboorte- en zwangerschapsproblemen.

Onderzoek van de wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2014 wijst uit dat jaarlijks circa 7 miljoen mensen voortijdig sterven door chronische blootstelling aan luchtverontreiniging. Daarmee vormt luchtverontreiniging wereldwijd het grootste milieurisico voor de volksgezondheid.

De smog leidt volgens The Telegraph overigens ook tot andere problemen, zoals massale botsingen:

Foto: Ashok Prabhakaran

Plaats een reactie