Embracing Bell Beaker. Adopting new ideas and objects across Europe during the later 3rd millennium – Jos Kleijne

360 | Amsterdam  | 20 May 2019 - 12:1320 May - 12:13

Boekenselectie | Dit boek behandelt de vraag hoe aan het eind van het derde millennium voor Christus gemeenschappen over heel Europa het klokbekerfenomeen verschillend toepassen en eigen maken.

Door naar deze veranderingen te kijken vanuit het perpectief van de nederzettingen en de materiële cultuur daarvan wordt er een interpretatie gegeven van de ontwikkeling van dit fenomeen dat verschilt van bekende migratiemodelen.

Jos Kleijne gebruikt in zijn betoog sociale theorieën over de verspreiding van innovaties, de ontwikkeling en het functioneren van communicatienetwerken en de sociale technologieën die betrokken zijn bij de totstandkoming van de materiële cultuur.Bestel dit boekPlaats een reactie